หวยพารวย สถิติหวย เลขเด็ด เลขมงคล วัดนี้มีไอ้ไข่ให้โชค

วัดนี้มีไอ้ไข่ให้โชค เลขเด็ด

กระแสความแรงของกุมารเทพ “ไอ้ไข่” ยังคงแรงอย่างต่อแม้ว่าสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ กำลังแพร่ระบวงกว้าง หลายๆวัดต้องจัดเว้นระยะห่าง มีการคัดกรองอย่างละเอียดรวมทั้งยังมีการบังคับให้ใส่แมสทุกคน

ในจังหวัดปทุมธานี ต.บึงบา อ.หนองเสือ มีวัดสำคัญหลายวัดด้วยกัน แต่ฉบับนี้ขอกล่าวถึง วัดงบาประภาสะวัต ซึ่งมีรูปเคารพ “กุมารเทพไอ้ไข่” ตามข่าวบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มาก โดยเฉพาะเรื่องให้โชคลาภ ช่วยในเรื่องการค้าขาย หน้าที่การงาน เมื่อใกล้วันหวยออก ประมาณวันที่ 14-15 และ วันที่ 29-30 ของทุกเดือน บริเวณวัดจะเนืองแน่นไปด้วยนักเสี่ยงโชค ซึ่งหอบหิ้ว เครื่องแบบทหาร ตุ๊กตา ปืนเด็กเล่น น้ำแดง มาเป็นเครื่องเช่นไหว้กุมารเทพไอ้ไข่ (ตามความเชื่อ)

วัดบึงบาประภาสะวัต สร้างเมื่อ พ.ศ.2464 โดย ขุนนรพัฒน์ นายอำเภอหนองเสือ ร่วมกับประชาชนชาวหนองเสือเป็นผู้ถวายที่ดิน และดำเนินการสร้างวัดและได้ขนาดนามว่า “วัดบึงบาประภาสะวัต” บึงบาเป็นชื่อของตำบลที่ตั้ง คำว่า ประภาสะวัต เป็นนามสกุลของ ขุนนรพัฒน์จึงได้นำมารวมกันตั้งเป็นชื่อวัดมาจนทุกวันนี้

หากท่านมีความเชื่อความศรัทธา “กุมารเทพไอ้ไข่” ขอเชิญที่ วัดบึงบาประภาสะวัต ต.บึงบา อ.หนองเสือ จปทุมธานี “ผู้เขียนขอบารมความศักดิ์สิทธิ์ กุมารเทพไอ้ไข่ โปรดจงดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านนิตยสารแม่นาค ประสบโชคลาภกันทั่วหน้าทุกๆคน…”

Lotto-winners2

วัดนี้มีเจ้าแม่ตะเคียน หวยพารวย

เมื่อเข้าไปในเมืองอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา)ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เราจะพบสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา วัดวาอารามต่างๆ เป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่มีความโดดเด่นคงจะเป็น “วัดร้าง” ซึ่งยังคงมีลวดลายวิจิตรบรรจง หลงเหลืออยู่ตามกำแพงอุโบสถ ฯลฯ สถิติหวย

แค่ได้ยินชื่อ “วัดลอดช่อง” ทำให้เกิดความสงสัยจึงตั้งชื่อวัดลอดช่อง?”คำตอบอันเป็นที่มาของชื่อวัดลอยู่ตรงนี้ครับท่าน ….

สถานที่ตั้งวัดลอดช่อง เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ โดยการทำลอดช่องและขนมจีน และทำสืบต่อกันมาหลายสิบปี พิ่งมาหายสาบสูญไปจากชุมชน เมื่อประมาณ40 กว่าปีมานี้เอง ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงชุมชนเก่แกในอดีต คนในชุมชนจึงเห็นว่า ควรนำอาชีพทำลอดช่อง มาตั้งเป็นชื่อวัดลอดช่องหลังจากนั้นจึงใช้ตั้งชื่อชุมชน ที่อยู่ใกล้บริเวณวัดให้สอดคล้องกันในอดีต…วัดลอดช่องมีชื่อว่า “วัดคันฉ่อง” ตามเรื่องเล่าของชุมชนในอดีต ที่เกี่ยวข้องกับท่านมหาเถรคันฉ่อง พระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรหารช โดยมีเรื่องเล่าสีบต่อกันมาว่า ท่านมหาเถรคันฉ่องเคยมาพักอาศัยอยู่ที่ “วัดคันฉ่อง”

ภายในวัดลอดช่องมี “ศาลแม่ย่าตะเคียนทอง” อายุราว ๆ 200กว่าปี ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่แม่ย่าตะเคียนนั้นให้ “เลขเด็ด” แม่นมาก เมื่อประมาณ 2 ปีมาแล้วมีข่าวโด่งดังไปทั้งประเทศ เมื่อชาวบ้านมาขอโชคลาภแม่ตะเคียน ปรากฎว่าถูก รางวัลที่ 1 !!!

หากท่านมีความเชื่อและศรัทธา “แม่ย่าตะเคียนทอง” ขอเชิญไปที่วัดลอดช่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใกล้แค่นี้เองครับ… สถิติหวย

 

อิฐเก่าเล่าเรื่อง

หากท่านผู้อ่านแฟนหนังสือแม่นาค สนใจและต้องการดูภาพวัดร้าง (ในคอลัมน์อิฐเกาเล่าเรื่อง)สามารถดูผ่านช่อง “เจ้าพระยาแชนแนล” ซึ่งถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ความคมชัดของภาพระดับ 4 ซึ่งให้ความคมชัดของภาพ “สูงสุด”ในเวลานี้ ระบบเสียง 2 แชนแนลขอบพระคุณที่ติดตามครับ สถิติหวย

อิฐเก่าเล่าเรื่องฉบับนี้ ขอนำเสนอเรื่องราว วัดสีกาสมุด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดสีกาสมุดไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้าง เพียงแต่กล่าวถึงโบราณสถานหลายแห่งในเขตนี้ คือ วัดมเหยงคณ์ ตำหนักมเหยงคณ์วัดกุฎีดาว ดังปรากฏอยู่ในพระราชงศาวดารฉบับต่างๆ ถึงการสร้างวัด และบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานเหล่านี้ “วัดสีกาสมุด” น่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เวลาเดียวกับการสร้างวัดมยงคณ์ ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ดังปรากฎหลักฐานสำคัญ คือ เจดีย์ทรงระมังบนฐานประทักษิณตี้ยๆ ทีฐานของเจดีย์มีซุ้มปูนปั้นลักษณะเดียวกันกับวัดช้งล้อม วัดมเหยงคณ์ และซุ้มในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ สถิติหวย

จากการศึกษาทางด้านโบราณคดี สันนิษฐานว่าวัดสีกาสมุด อาจสร้างมาตั้งแต่อยุธยาตอนต้น คือ สร้างเจดีย์ประธานของวัดไว้กึ่งกลางแผนผัง มีวิหารขนาดใหญ่อยู่ค้นหน้า ส่วนโบสถ์มีความสำคัญน้อยและตั้งอยู่ตำแหน่งด้านหลังของเจดีย์ประธาน

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ และพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยนี้มีการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานหลายแห่งในเขตเดียวกัน ดังนั้นวัดสีกสมุดจึงน่จะได้รับการบูรณะในช่วงอยุธยาตอนปลาย.. สถิติหวย